برای ارسال این محصول به گوشی می بایست ابتدا در سامانه پارس هاب ورود نمایید.
فرهنگ فارسی انصاف پور

فرهنگ فارسی انصاف پور

۱۳۹۵/۰۷/۱۹ » ایده پرداز ژوبین
آزمون و خرید
۳۱ نام نسخه: 2.03 13.47 MB
دانلود فرهنگ فارسی انصاف پور
فرهنگ فارسی انصاف پور فرهنگ فارسی انصاف پور فرهنگ فارسی انصاف پور فرهنگ فارسی انصاف پور
شرح
فرهنگ لغات فارسی 
تالیف غلامرضا انصاف پور

بیش از 80 هزار مدخل
تلفظ و گویش واقعی تمامی لغات
نمایش اعراب
نمایش عکس و نمایه بسیاری از لغات
جستجوی تو در تو لغات
تغییرات این نسخه
رفع مشکلات جزئی
از این ناشر
گاهشمار خورشیدی
برنامه های کاربردی
۱۳۹۵/۱۰/۲۸
رایگان
حسابیار ژوبین
برنامه های کاربردی
۱۳۹۵/۰۸/۱۷
آزمون و خرید
فرهنگ فارسی انصاف پور
برنامه های کاربردی
۱۳۹۵/۰۷/۱۹
آزمون و خرید
بهشت زهرا
برنامه های کاربردی
۱۳۹۵/۰۷/۱۴
رایگان
مادر خرج
برنامه های کاربردی
۱۳۹۴/۱۰/۱۵
آزمون و خرید
شاه کلید
برنامه های کاربردی
۱۳۹۴/۱۰/۱۲
آزمون و خرید
پارس هاب را دریافت و نصب کنید دانلود
Title