دستگاه خود را روت کنید
۱
KingRoot
برنامه های خارجی
۱۳۹۴/۱۱/۲۴
رایگان
روت (Root)
برنامه
۱۳۹۴/۰۹/۱۸
رایگان
Kingo ROOT
برنامه های خارجی
۱۳۹۵/۰۱/۲۴
رایگان
SuperUser
برنامه های خارجی
۱۳۹۵/۱۰/۲۹
رایگان
Root Checker Basic
برنامه های خارجی
۱۳۹۵/۱۰/۲۸
رایگان
All Android Device Root UltraPlusX
برنامه
۱۳۹۴/۱۲/۲۷
۸,۰۰۰ تومان
Root Installer Pro
برنامه های خارجی
۱۳۹۵/۰۸/۱۵
رایگان
Root DPI Changer
برنامه های خارجی
۱۳۹۵/۰۱/۲۵
رایگان
Root without PC
برنامه های خارجی
۱۳۹۵/۱۰/۰۸
رایگان
روت با یک کلیک
برنامه
۱۳۹۴/۰۱/۱۵
۲,۰۰۰ تومان
فلش روت
برنامه
۱۳۹۴/۱۲/۲۵
۱,۰۰۰ تومان
مرجع کامل روت و آموزش اندروید
برنامه
۱۳۹۴/۰۴/۱۳
۳,۰۰۰ تومان
روت تمامی دستگاه های ایسوس
برنامه
۱۳۹۴/۰۹/۱۵
۲,۰۰۰ تومان
روت گوشی های اندرویدی
برنامه
۱۳۹۴/۱۱/۰۸
۳,۰۰۰ تومان
روت آسان، بدون کامپیوتر
برنامه
۱۳۹۵/۰۷/۲۵
۱,۰۰۰ تومان
مرجع روت
برنامه
۱۳۹۴/۰۷/۲۷
۳,۰۰۰ تومان
مرجع کامل روت و درایور اندروید
برنامه
۱۳۹۴/۰۴/۱۶
۴,۰۰۰ تومان
Root Master
برنامه
۱۳۹۵/۰۴/۰۲
۵,۰۰۰ تومان
سه سوته روت کن!
برنامه
۱۳۹۴/۱۲/۰۳
۲,۰۰۰ تومان
خودآموز روت
برنامه
۱۳۹۴/۰۸/۰۷
۴,۰۰۰ تومان
روت فارسی تصویری
برنامه
۱۳۹۵/۰۳/۲۹
۵,۰۰۰ تومان
آموزش روت پارسی
برنامه
۱۳۹۴/۰۱/۱۶
۲,۰۰۰ تومان
آموزش روت
برنامه
۱۳۹۴/۰۹/۲۹
۸,۰۰۰ تومان
آموزش روت اندروید
برنامه
۱۳۹۴/۰۷/۲۰
۱,۰۰۰ تومان
۱
۲
پارس هاب را دریافت و نصب کنید دانلود
Title