دستگاه خود را روت کنید
۱
KingRoot
برنامه های خارجی
۱۳۹۵/۱۲/۲۲
رایگان
SuperUser
برنامه های خارجی
۱۳۹۶/۰۱/۰۸
رایگان
روت (Root)
برنامه
۱۳۹۴/۰۹/۱۸
رایگان
Kingo ROOT
برنامه های خارجی
۱۳۹۵/۰۱/۲۴
رایگان
All Device Android Root HT
برنامه
۱۳۹۵/۱۲/۲۴
آزمون و خرید
Root Checker Basic
برنامه های خارجی
۱۳۹۶/۰۱/۰۹
رایگان
Root Installer Pro
برنامه های خارجی
۱۳۹۵/۰۸/۱۵
رایگان
Root DPI Changer
برنامه های خارجی
۱۳۹۵/۰۱/۲۵
رایگان
Root without PC
برنامه های خارجی
۱۳۹۵/۱۲/۱۲
رایگان
روت با یک کلیک
برنامه
۱۳۹۴/۰۱/۱۵
۲,۰۰۰ تومان
تعلیمات و تقلب
برنامه
۱۳۹۵/۱۲/۲۸
۳,۰۰۰ تومان
Root Android - Guide
برنامه های خارجی
۱۳۹۵/۱۱/۱۲
رایگان
Kingroot Guide
برنامه های خارجی
۱۳۹۵/۱۲/۰۲
رایگان
فلش روت
برنامه
۱۳۹۴/۱۲/۲۵
۱,۰۰۰ تومان
مرجع کامل روت و آموزش اندروید
برنامه
۱۳۹۴/۰۴/۱۳
۳,۰۰۰ تومان
روت تمامی دستگاه های ایسوس
برنامه
۱۳۹۴/۰۹/۱۵
۲,۰۰۰ تومان
روت گوشی های اندرویدی
برنامه
۱۳۹۴/۱۱/۰۸
۳,۰۰۰ تومان
روت آسان، بدون کامپیوتر
برنامه
۱۳۹۵/۰۷/۲۵
۱,۰۰۰ تومان
مرجع روت
برنامه
۱۳۹۴/۰۷/۲۷
۳,۰۰۰ تومان
مرجع کامل روت و درایور اندروید
برنامه
۱۳۹۴/۰۴/۱۶
۴,۰۰۰ تومان
Root Master
برنامه
۱۳۹۵/۰۴/۰۲
۵,۰۰۰ تومان
سه سوته روت کن!
برنامه
۱۳۹۴/۱۲/۰۳
۲,۰۰۰ تومان
روت فارسی تصویری
برنامه
۱۳۹۵/۰۳/۲۹
۵,۰۰۰ تومان
خودآموز روت
برنامه
۱۳۹۴/۰۸/۰۷
۴,۰۰۰ تومان
۱
۲
پارس هاب را دریافت و نصب کنید دانلود
Title