برای دستگاه‌های روت‌شده
۱
Device Id Changer
برنامه های خارجی
۱۳۹۶/۰۳/۰۶
رایگان
SuperSU
eu.chainfire.supersu
۱۳۹۶/۰۳/۰۶
رایگان
Greenify
برنامه های خارجی
۱۳۹۶/۰۳/۰۶
رایگان
GT Recovery
برنامه های خارجی
۱۳۹۶/۰۳/۰۵
رایگان
SuperUser
برنامه های خارجی
۱۳۹۶/۰۳/۰۵
رایگان
Titanium Backup
برنامه های خارجی
۱۳۹۶/۰۳/۰۴
رایگان
خدمتکار SD
برنامه های خارجی
۱۳۹۶/۰۳/۰۴
رایگان
L Speed Beta
برنامه های خارجی
۱۳۹۶/۰۳/۰۲
رایگان
Root Explorer
برنامه های خارجی
۱۳۹۶/۰۳/۰۱
رایگان
ملزومات ریشه
برنامه های خارجی
۱۳۹۶/۰۲/۳۰
رایگان
Smooth Clicker
برنامه های خارجی
۱۳۹۶/۰۲/۲۰
رایگان
Root Checker
برنامه های خارجی
۱۳۹۶/۰۲/۱۳
رایگان
GO Power Master
Go Launcher Dev Team
۱۳۹۶/۰۲/۰۸
رایگان
King User
برنامه های خارجی
۱۳۹۶/۰۲/۰۶
رایگان
Package Disabler
برنامه های خارجی
۱۳۹۶/۰۲/۰۴
رایگان
Root Checker
برنامه
۱۳۹۶/۰۱/۳۰
رایگان
BusyBox Pro
برنامه های خارجی
۱۳۹۶/۰۱/۲۹
رایگان
Root App Deleter
برنامه های خارجی
۱۳۹۶/۰۱/۰۵
رایگان
Device Control
برنامه های خارجی
۱۳۹۶/۰۱/۰۴
رایگان
Rec.
برنامه های خارجی
۱۳۹۵/۱۲/۲۵
رایگان
Button Savior
برنامه های خارجی
۱۳۹۵/۱۲/۲۵
رایگان
Root Uninstaller
برنامه های خارجی
۱۳۹۵/۱۲/۲۴
رایگان
KingRoot Setup IQ
برنامه های خارجی
۱۳۹۵/۱۲/۰۹
رایگان
Reboot
برنامه های خارجی
۱۳۹۵/۱۲/۰۴
رایگان
۱
۲
پارس هاب را دریافت و نصب کنید دانلود
Title